Development Bank of Ethiopia (DBE)

Programme to the Development Bank of Ethiopia (DBE)

 
PERIOD

01/12/2008 - 30/11/2010

COUNTRY

Ethiopia

EXPERTISE

Economic and Employment Promotion

VOLUME

458.180 €

FINANCING

European Union - EDF

CLIENT NAME

European Investment Bank (EIB)Download PDF